Fotografie (digitaal)

Afdrukken

Cursus Digitale fotobewerking

Deze cursus bedoeld voor mensen die al een redelijke ervaring met de computer hebben en die willen leren wat ze met de computer aan digitale beelden kunnen doen.
Bezit van een digitale camera is niet vereist, maar wordt wel dringend aanbevolen. U hebt in ieder geval een aantal digitale opnamen nodig.

alt

Over digitale fotografie en over het beheren en het verwerken van de beelden op de computer valt heel wat te zeggen.

 

In de eerste bijeenkomst hebben we het over het overbrengen van de foto’s naar de computer en over fotobewerkingssoftware.

 

In de volgende bijeenkomst worden de afstelling van de monitor en bewerkingen : roteren, afsnijden, helderheid / contrast en niveaus behandeld.

 

Daarna komen correctie van rode ogen, kleurbalans, vervormingen en retouche aan de orde.

rode ogen klein
De vierde bijeenkomst gaat over pixels en afmetingen voor vertoning op een beeldscherm, voor E-mail en voor afdrukken.  
Op de vijfde en laatste bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het histogram.
Verder worden hardware en software besproken en de kwaliteit van de opname.
histogram
De cursus bestaat uit vijf lessen.  
Het Gilde kan geen cursus voor een specifiek programma (zoals Adobe Photoshop of Paint Shop Pro) aanbieden. Dat is veel te kostbaar.
Voor deze workshop gebruiken wij het gratis programma Photofiltre.
 

Cursus Digitale fotografie en fotobewerking voor gevorderden
Deze cursus is bedoeld voor mensen die een redelijke ervaring met de computer hebben, die de basis- fotobewerkingen aardig beheersen en die meer willen weten over de mogelijkheden van fotobewerking en digitale fotografie.
Presentatie van foto’s kan ook aan de orde komen.
 
Er zijn geen vaste onderwerpen. We behandelen de dingen waar de deelnemers belangstelling voor hebben. Dat kunnen praktische of theoretische zaken zijn. We beschikken niet over een fotostudio, dus aktief fotograferen is om praktische redenen meestal niet mogelijk.  
Uw foto apparatuur kan uiteraard wel worden bekeken, om te zien wat de mogelijkheden van de instellingen zijn. Dat zijn er in dit digitale tijdperk meer dan ooit.
We vragen er wel begrip voor dat onze docenten niet alle apparatuur in detail kunnen kennen.
Ook kunnen we niet alle vragen over betaalde software beantwoorden, omdat we die bij Gilde niet hebben.
 
De cursus bestaat uit vijf lessen.  

U kunt zich opgeven door het Opgaveformulier Computercursussen in te vullen op de Downloads pagina.